Genki Lesson 14

Japanese 201 Lesson 14 Tara Dou Desu Ka

Japanese 201 Lesson 14 Mo/Shika

Japanese 201 Lesson 14 Kamo Shiremasen

Japanese 201 Lesson 14 Hoshii

Japanese 201 Lesson 14 Vocab